2001:

2001: UNA ODISSEA DE L'ESPAI
Sou lliures d'especular sobre el significat filosófic i al-legoric de 2001   Stanley Kubrick
  Sois libres de especular acerca del significado filosófico y alegórico de ' 20001 '  Stanley Kubrick

Fa milers d'anys, quan els homínids encara no sabien utilitzar ferramentes ni havien descobert el foc, enfront d'unes coves va aparéixer un misteriós obelisc rectangular. Poc després uns homínids van començar a usar ferramentes... L'any 2001 es descobrix un obelisc semblant en Saturn i s'envia una nau de reconeixement, però durant el llarg viatge, l'ordinador que controla la nau, HAL, crearà dificultats als tripulants.

 

2001
  L' ODISSEA DE L' ESPAI  EXPLICADA:
 

 

  Sou lliures d'especular sobre el significat filosófic i al.legoric de 2001  
 
Sois libres de especular acerca del significado filosófico y alegórico de ' 20001 ' 
 Stanley Kubrick

2001:

Imatges de la Pel.lícula de Stanley Kubrick

Novel.la de Arthur C. Clarke

 

201: UN ALGORITME ESPACIAL - És un programa de software en línia que proporciona els mètodes de reeditar el clàssic de ciència ficció de Kubrick.  "2001 UNA ODISSEA DE L´ ESPAI".  La duració és comprimida o ampliada, les juxtaposicions són generades sintèticament, i la selecció de la projecció es fa en col.laboració amb tu.

si no post veure res, has d'instal-lar  SHOCHWAVE PLAYER

música e.p.d.l.p. © 

 

...........                    David Porcel Muñoz