2001:

201: UN ALGORITME ESPACIAL - És un programa de software en línia que proporciona els mètodes de reeditar al clàssic
de ciència ficció de Kubrick.  "2001 UNA ODISEO DEL ESPACIO".  La duració és comprimida o ampliada, les juxtaposicions
 són generades sintèticament, i la selecció de la projecció es fa en col-laboració amb tu.

 

 

 

si no post veure res, has d'instal-lar  SHOCHWAVE PLAYER

 

...........                    David Porcel Muñoz