MARÇÀ    LAMILOQUERA   FOTOS   PARTICIPA   MARÇÀ C.F.  MUSICA    ALTRESWEBs   PRIVAT  I.P. I.S.S.

      INDEX   ......textos publicados  

marsapm@yahoo.es
 

       TEXTO DE LA SEMANA:


1-O ESTAFA ANTIDEMOCRÀTICA

NO PARTICIPIS !NO VOTIS!

 Prop d'un miler d'artistes, intel·lectuals i professionals que la majoria es defineixen "d'esquerres" han subscrit un manifest titulat '1-O Estafa antidemocràtica' en què fan una crida a no participar en el referèndum que pretén celebrar el Govern de la Generalitat l'1 d'octubre.

Rebutgem l’1-O com una estafa antidemocràtica. I cridem a no participar en aquesta convocatòria, que és l’oposat a un exercici de lliure decisió del poble de Catalunya."


 
Els firmants afirmen que són "de variada adscripció ideològica i de diferents cultures polítiques", però subratllen que tots ells "han lluitat per les llibertats contra el franquisme, contra el terrorisme i contra la guerra, pels drets de les  dones i de les minories socials, i ara contra les retallades i la corrupció" i que "rebutgen les polítiques del Govern de Rajoy". Entre els noms de les persones que han subscrit el manifest hi ha tant personalitats catalanes com Isabel Coixet, Juan  Marsé, Javier Cercas, Rosa Maria Sardà, Joaquim Oristrell o Mariscal, com de la resta d'Espanya.

Una convocatòria "no transparent"

El
document, impulsat per l'associació Retallades Zero i publicat aquest diumenge al diari 'El País', defineix la convocatòria com una "trampa" i demana a la ciutadania que no hi participin ni votin, argüint que es tracta d'una convocatòria " no transparent" i elaborada "en secret i d'esquena al Parlament, a última hora i sense temps per a un debat tranquil que permeti expressar-se a totes les opcions en condicions d'igualtat".

Així mateix, critica que la convocatòria "no estableix un mínim de participació" i pretén que una diferència d'un sol vot sense el suport majoritari de la ciutadania permeti fer una declaració unilateral d'independència, i recorda que "no  hi ha un cens oficial, cosa que pot donar lloc a tot tipus d'arbitrarietats".

Els firmants, entre els quals també hi ha Miguel Ríos, Javier Marías, Rosa Montero, Fernando Colomo, Marisa Paredes i Juan José Millás, es mostren convençuts que "és possible un futur comú, lliurement elegit, en el marc d'una Espanya plural  on estiguin reconegudes totes les identitats dels pobles que la integren", i per això demanen als ciutadans catalans que rebutgin la iniciativa unilateral del Govern per ser "l'oposat a un exercici lliure de decisió del poble de Catalunya".

Aquest és el manifest '1-O Estafa Antidemocràtica'

"La convocatòria de l’1-O feta per Puigdemont i el seu Govern és una trampa per a tota la societat catalana que no podem avalar amb el nostre vot.

Primer. La convocatòria no és transparent. S’ha fet mitjançant una “llei de referèndum” elaborada en secret i d’esquena al Parlament, s’ha aprovat a última hora, i sense temps per a un debat tranquil que permeti expressar-se a totes  les opcions en condicions d’igualtat.

Segon. No estableix un mínim de participació, però es pretén que el resultat sigui vàlid amb tan sols un vot de diferència, podent fer una declaració unilateral d’independència en 48 hores, sense el suport d’una majoria de la població  catalana. A poques setmanes de l’1-O no hi ha un cens oficial, cosa que pot donar lloc a tot tipus d’arbitrarietats.

Tercer. S’han relegat i marginat les forces polítiques de l’oposició, sostraient els drets democràtics més bàsics als membres del Parlament, canviant el reglament, escurçant els temps i impedint el dret d’esmena i el debat parlamentari.  I això es fa utilitzant una majoria parlamentària que no es correspon ni amb el 50% dels vots.

Quart. Han aprovat de manera “exprés”, en un sol dia, tant la “llei de referèndumcom les anomenades “lleis de desconnexió”. Són decisions de transcendència vital per a tota la ciutadania de Catalunya i les generacions futures i  es poden executar en qüestió d’hores. No busquen que el poble català decideixi lliurement i conscientment, sinó una declaració unilateral d’independència.

I cinquè. L’1-O és una convocatòria unilateral. Puigdemont i el seu Govern diuen que actuen en nom de la majoria de la societat catalana, però les forces en què es recolzen no representen més que el 36% del cens electoral.

Qualsevol demòcrata, a banda de la seva posició davant de la independència, ha de rebutjar aquesta convocatòria, impròpia d’una democràcia i tramposa.

Per tot això, els i les sota signants, persones d’esquerres, de variada adscripció ideològica i de diverses cultures polítiques, que hem lluitat per les llibertats contra el franquisme, contra el terrorisme i contra la guerra, pels drets de  les dones i de les minories socials, i ara contra les retallades i la corrupció, que rebutgem les polítiques del govern de Rajoy, i amb el convenciment què és possible un futur comú, lliurement elegit, en el marc d’una Espanya plural on es  reconeguin totes les identitats dels pobles que la integren:


Rebutgem l’1-O com una estafa antidemocràtica. I cridem a no participar en aquesta convocatòria, que és l’oposat a un exercici de lliure decisió del poble de Catalunya."

Les
personalitats de Catalunya que firmen el manifest

A la pàgina web del manifest '1-O Estafa Antidemocràtica' es pot veure la llista dels firmants. Estan repartits en diverses categories: personalitats de Catalunya, de la resta d'Espanya, organitzacions polítiques i socials catalanes, polítics i  activistes socials, sindicalistes, professors d'Universitat, mestres, estudiants, medicina i sanitat, mitjans de comunicació, professionals, autònoms i pimes, treballadors, pensionistes i ciutadans.

A
continuació, la llista de personalitats de Catalunya:

Alfonso de
Vilallonga, músic; Alicia Vela, artista docent; Anna Estany, catedràtica; Antonina Rodrigo, escriptora; Antonio Doñate, ex-president de l'Audiència de Barcelona i fundador de Jutges per a la Democràcia; Carlos Jiménez Villarejo, ex-fiscal Anticorrupció de Catalunya; Carmen López, editora; Concha García, poeta; Cristian Martí-Menzel, agent literari; Eduardo Moga, poeta; Esteban Cabal, portaveu Els Verds-Grup Verd; Esteban Maroto, dibuixant de còmic; Félix Ovejero, escriptor; Ignacio Martínez Pisón, escriptor; Isabel Coixet, directora de cine; Javier Cercas, escriptor; Javier Marías, escriptor i membre de la RAEL; Javier Mariscal, dissenyador; Joaquín Oristrell, director de cine; Jordi Grau, director de cine; José Antonio Gimbernat, filòsof; José Enrique Martínez Lapuente, escriptor; José Luis Guerín, director de cine; Juan Marsé, escriptor; Julieta Serrano, actriu; Lidia Falcón, presidenta del Partit Feminista; Manuel Cruz, catedràtic de filosofia UB i diputat PSC-PSOE Congrés; Miguel Riera, editor; Mónica Randall, actriu; Montserrat Pratdesaba (Big Mama Montse), cantant de blues; Nazario, dibuixant de còmic; Nuria Suárez, coportaveu de Retallades Zero; Paco Frutos, exsec. gral. PCE; Pilar Royo, historiadora; Prudencio Colmenero, sec. gral. comunicaciones UGT Catalunya; Ricardo Cano Gaviria, escriptor; Rosa Lentini, escriptora; Rosa Maria Sardà, actriu; Vicente Serrano, pt ACP; Victoria Abellán, catedràtica emèrita de Dret de la UB; Victoria Camps, catedràtica de Filosofia de la UAB.
 

 

Cinco argumentos

El manifiesto sostiene que la convocatoria “no es transparente”, ya que la ley de referéndum se ha elaborado “en secreto y a espaldas del Parlament”, sin dar tiempo a un “debate sosegado”. También critica que no establezca un mínimo de participación para proclamar la independencia de forma unilateral en 48 horas “sin el apoyo de una mayoría de la población catalana”, así como que aún no exista un censo electoral, “lo que puede dar lugar a todo tipo de arbitrariedades”.

Los firmantes, asimismo, afean que se haya “relegado y marginado a las fuerzas políticas de la oposición” en el Parlament, sobre todo teniendo en cuenta que la mayoría parlamentaria “no se corresponde ni con el 50% de los votos”. Y sostienen que la aprobación “exprés, en un solo día” de la ley de referéndum y las leyes de desconexión “no buscan que el pueblo catalán decida libre y conscientemente, sino una declaración unilateral de independencia”.

“El 1-O es una convocatoria unilateral. Puigdemont y su Govern dicen que actúan en nombre de la mayoría de la sociedad catalana, pero las fuerzas en las que se apoyan no representan más que el 36% del censo electoral”, concluyen como quinto argumento en contra del referéndum.

Este es el manifiesto '1-O Estafa antidemocrática'

"La convocatoria del 1-O hecha por Puigdemont y su Govern es una trampa para toda la sociedad catalana que no podemos avalar con nuestro voto.

Primero. La convocatoria no es transparente. Hecha mediante una “ley de referéndum” elaborada en secreto y a espaldas del Parlament. Aprobada a última hora, y sin tiempo para un debate sosegado que permita expresarse a todas las opciones en condiciones de igualdad.

Segundo. No establece un mínimo de participación. Pero se pretende que el resultado sea válido con solo un voto de diferencia, pudiendo hacer una declaración unilateral de independencia en 48 horas, sin el apoyo de una mayoría de la población catalana. A pocas semanas del 1-O no hay un censo oficial, lo que puede dar lugar a todo tipo de arbitrariedades.

Tercero. Se ha relegado y marginado a las fuerzas políticas de la oposición. Sustrayendo los más básicos derechos democráticos a los miembros del Parlament, cambiando el reglamento, acortando los tiempos e impidiendo el derecho a enmienda y el debate parlamentario. Y esto se hace utilizando una mayoría parlamentaria que no se corresponde ni con el 50% de los votos.

Cuarto. Han aprobado de forma “exprés”, en un solo día, tanto la “ley de referéndum” como las llamadas “leyes de desconexión”. Decisiones de transcendencia vital para toda la ciudadanía de Cataluña y las generaciones futuras pueden ser ejecutadas en cuestión de horas. No buscan que el pueblo catalán decida libre y conscientemente, sino una declaración unilateral de independencia.

Y quinto. El 1-O es una convocatoria unilateral. Puigdemont y su Govern dicen que actúan en nombre de la mayoría de la sociedad catalana, pero las fuerzas en las que se apoyan no representan más que el 36% del censo electoral.

Cualquier demócrata, sea cual sea su posición ante la independencia, debe rechazar esta convocatoria, impropia de una democracia y tramposa.

Por todo ello, los y las abajo firmantes, personas de izquierdas, de variada adscripción ideológica y de distintas culturas políticas, que hemos luchado por las libertades contra el franquismo, contra el terrorismo y contra la guerra, por los derechos de las mujeres y de las minorias sociales, y ahora contra los recortes, la corrupción y que rechazamos las políticas del gobierno de Rajoy, y con el convencimiento de que es posible un futuro común, libremente elegido, en el marco de un España plural donde estén reconocidas todas las identidades de los pueblos que la integran:

Rechazamos el 1-O como una estafa antidemocrática. Y llamamos a no participar en esta convocatoria, que es lo opuesto a un ejercicio de libre decisión del pueblo de Cataluña."

 

 

 

      1-O  Reculls de Premsa.....

    PARA EL GOLPE: 500 profesores en defensa de la democracia constitucionalde
    ¡Ahora empieza el mambo!
    LLAMAMIENTO A LA SERENIDAD
    El choque de trenes invade la calle
    ¿Pueden coexistir dos legalidades?
    Las mentiras de Puigdemont
    Más de 600 escritores firman un manifiesto a favor del referéndum
    El juez investiga si la Generalitat se ha gastado 6,2 millones en el 1-O
    Serrat: “El referéndum no es transparente y no puede representar a nadie”
    ‘The Economist’ pide a Puigdemont que se eche atrás “en su imprudente referéndum”
    La Comisión Europea reitera su respeto por la Constitución española ante el desafío independentista
    La fiscalía investiga si grandes empresas contratistas de la Generalitat están pagando el referéndum ilegal
    El artículo censurado a Gregorio Morán por "LA VANGUARDIA"
    Preguntas frecuentes sobre el 1-O
    La aporía
    Mitos y falsedades del independentismo
    El 61% de los catalanes considera que el referéndum no es válido
    Las Cuentas y los Cuentos de "LA INDEPENDENCIA"
    ¿ Dónde están los 16.000 millones  que España nos Roba ?
    La red de injerencia rusa sitúa Cataluña entre sus prioridades para debilitar Europa
    Josep Borrell:  Naufragio Puigdemont
    LA PUTA DE BABILONIA(*): "A Dios rogando y con el mazo dando"             .......(*)
    Carles Francino: 'No disparen al equidistante'
    El descarrilamiento del ‘procés’
    'With a little help from my friends'
    Londres no reconocerá la república catalana por declaración unilateral
    Reporteros sin Fronteras denuncia presiones del Govern a periodistas
    El Pais: Editoriales sobre Cataluña
    Borrell: “En Cataluña hay un golpe de Estado de un régimen neodictatorial”
   
 

      1-O  Reculls de Videos....... 

   JOAN COSCUBIELA (CAT SI QUE ES POT) 8-9-2017

    BORRELL & JUNQUERAS
    BORRELL & MAS
    JUNCKER & CATALUNYA
    BORRELL a TV3 (Balanzas Fiscales)
    SALVADOS - Una hora con Puigdemont
    Serrat afirma que el referéndum no es transparente
    Serrat: “Los que me tildan de fascista desconocen el fascismo”
    Albert Boadella en el programa  "ESPEJO PUBLICO" de Susana Griso
 


 

.

 

.

marsapm@yahoo.es

para poder ver las Animaciones, Vídeos, y Panorámicas necesitas instalar los plugins de
FLASH,  QUICKTIME, i JAVA , los puedes instalar pinchando en los iconos mostrados (pantalla optimizada a  1024x768 )

                                    .        .... mi I.P.

201708---- DPM  01000100 01010000 01001101  44 50 4d