EXCURSIONS I NATURA -                                            -

LaMiloquera   |  ElsAvencs   |  Font3Batlles   |  l'EstretCatà   |  LaPallissa   |  CamiRicorb  |  a4passes   |

  .....excursions i natura

MARÇÀ Condensa al seu terme municipal els encants de tota una comarca. Un paisatge amable, una gent acollidora, pobles de tota mena han convertit aquesta pepita localitat del Priorat en l'indret escollit per viure-hi des de temps inmemorals.
No és estrany, doncs, que s'hi hagin localitzat assentaments prehistòrics i ibèrics. Consta també que era la residència d'estiu d'alts comandaments de la Cúria Romana Imperial Tarraco, que aprofitaven els seus temps de lleure per escapar-se del tràfec d'una ciutat bulliciosa.

        

    Google                                                                  

Marçà pot presumir de ser un poble del Priorat-tranquil, silenciòs, envoltat de natura, senzill perfectament comunicat, tant per carretera con per ferrocarril. A pocs quilòmetres hi trobem el mar, el Montsant més ferèstec, el riu Ebre, centres comercials importants........

MARÇÀ ......... ÈS LLUNY I PROP DE TOT

SItuat just al peu de LA MILOQUERA, un turó de 404 metres d'alçada i una de les ramificacions de la Serra de Llaveria, es troba assentat el nou municipi de MARÇÀ, un poble amb una història    escrita als seus carrers velles estructures de poble típic i terut, a les cares de les seves gents o sobre les roques mil.lenàries

  

El poble està situat al peu del turó de LA MILOQUERA i és accidentat pels contraforts nord-occidentals de La Serra de Llaberia i de La Mola de Colldejou. A més, és drenat per la riera de Marçà, afluent de capçalera de la riera de Capçanes, que neix a la serra de l'Argentera.

A banda de LA MILOQUERA, un dels llocs on es poden fer excursions hi ha la zona de LES BURGUERES, on es poden visitar les "COVES DEL XOLLAT",  la "ROCA DEL CORB". "L'ESTRET DE CATÀ", "LA MOLA", i "LA SERRA DE LLABERIA". Més amunt hi ha  "LA FONT dels TRES BATLLES", anomenada així perquè antigament era  lloc de trobada del alcaldes de Colldejou, Marçà, i Tivissa.

Un altre indret des d'on es poden iniciar excursions és LA PALLISSA.


 .....la miloquera

La Miloquera és un turó de 405 metres d'altitud al peu del qual hi ha el poble de Marçà, la base del turó és de pedra vermella.
El turó de la Miloquera té diversos atractius com són els avencs que arriben a tenir prop de cent metres de profunditat, els més importants són el de 1'Heura i el del Cireret . A la Miloquera també hi ha diverses coves , entre elles destaca la Cova del Guix . També hi ha la bassa del castell,  un lloc d' esplai amb bancs per seure i força ombra i la "nevera" una antiga pedrera on hi ha un forat on hi surt aire fresc. A la Miloquera hi ha el camí del Calvari per on es fa la processó. Seguint aquest camí quan s'arriba al cim es troba la casa de l'escultor Marçà-giné.
La Miloquera té força apreci en el terme de l'espeologia i l' arqueologia, ja que antigament hi havia un poblat íber.
Antigament al cim de la Miloquera hi havia el poble de Marçà i encara hi ha restes d'un castell moro.
MILOQUERA, aquest nom és mol probable que derivi de "miloca", nom d'un ocell de presa nocturn. Aquest gran turó de pedra podria  ésser que fos un lloc de miloques i li donessin el nom de Miloquera.

 

Assentament de l'antic poble de La Miloquera convertit en patis
Casa i patis de l'escultor Marçà-Marçà-Giné donats al Poble
Restes del Castell
Camí Veïnal d'accés al Poble de La Miloquera
Camí del Calvari
Camins d'accés a la Punta de La Miloquera

 TEMPS I RECORREGUT:
El recorregut de la Miloquera es pot fer en aproximadament tres quarts d'hora.

Per fer la ruta de la Miloquera anirem pel carrer de la Bassa fins que arribem a la bassa del Castell, des d' on anirem fins a la "nevera" , des d' allí anirem pel camí de la Serreta passant per les Torres fins arribar als avencs , per la tornada utilitzarem el camí del Calvari fins a la bassa del Castell on podrem seure una estona i descansar a l' ombra deIs arbres.

Des del cim de la Miloquera es pot gaudir d'una preciosa vista panoràmica, des d'on es divisa tot el terme de Marçà i diversos pobles i muntanyes deIs seus voltants.

 


.....els avencs

ANTECEDENTS HISTÒRICS:

Malgrat que aquestes cavitats són conegudes per la gent de la contrada des de sempre, les primeres noticies escrites que ens consten són d'en Font i Sagué, el qual no va poder davallar al Pou del Sireret al sentir els lladrucs d'un gos que hi havia estat llençat feia pocs dies.Aquest darrer explorà la Miloquera Gran , per primera vegada , el 4 d' octubre de 1908, amb la particularitat, segons ens diu ell mateix "...essent per primera vegada que empleavem les escales de corda..." . Va davallar primer pel Pou del Sireret i després per la boca de les Heures, trobant 1’ enllaç  amb el primer pou i dibuixant un tall vertical de l'Avenc, el qual va ésser publicat a la seva obra.

Anys després, els dies 19 i 20 de Març de 1955, J. Coromines i E. Auqué del G .E.S. del club montanyenc del Barcelonès, exploren la cavitat , aixequen la topografia i descobreixen un nou sector anomenat Sala Fonda, que arriba a uns 75-metres de fondària.

 AVENC DE LA MI LOQUERA GRAN
Municipi: Marçà.
Coordenades: Long. 0º 48' 14".
Lat. l41° 7' 23".
Alçària s.n.m.: 470 m.
Cartografia: Full l.G.C. n.  471. Mapa Ed. Montblanc: "Colldejou-Llaveria'ç
Terreny: Dolomies.
Espeleometria: Profunditat -78 m. Recorregut 769 m.
Sltuació: Obert al vessant SE del Turó de la Miloquera. uns 100m. separat del cim. .
 

DESCRIPCIÓ:És format per una llarga esquerda amb diferents boques d'accés, les més occidentals, separades per un gran bloc, donen  pas a un pou  de -13 m. que presenta un repla que divideix la cavitat en dues vies de penetració; la més occidental és un pou de -33 m. amb un replà a 22 m. sobre la base, inclinada i ocupada per pedres, essent aquest al màxim punt de profunditat de l’avenc, situat a 78 m. Tornant altra vegada al repla que dividia la cavitat i baixant pel pou oriental, aquest baixa entre ressalts uns 15 m. fins el fons de la galeria central, primerament descendent fins -69 m. de l'exterior i deprés de remuntar un gran bloc comença una branca ascendent de 100 m. de longitud fins sortir a la superficie a la base del pou del Sireret, que és la principal entrada de I'avenc.

Aquí la cavitat té unes majors dimensions (30 m. de llarg i una amplada que oscil-la entre 2 i 3 m.). Per la part oriental d'aquesta depressió es troba un ressalt de -6 m. al peu del qual s'obre un pas estret de 5 m. i en són interior un pouet de -7 m. amb una galeria bifurcada a la base; la de I'esquerra presenta dos petits ressalts i permet fer un recorrégut per ella de 61 m. fins fer-se impenetrable. La galeria de la dreta comença amb un pou de -18 m. molt estret, al final del qual hi ha una rampa que comunica amb la Miloquera Petita.

Si entrem per la Miloquera Petita des de l'exterior, ho farem per un pou de -22 m. que a -4 m. presenta una galeria superior entre blocs de 30 m.

A la base del pou i seguint la galeria vers l'E. es baixa entre grans blocs, es troben dos ressalts ascendents i poc a poc es va estrenyent fins fer-se impenetrable.

Morfogènesi: Tal com haviem descrit a l'apartat corresponent a I'avenc del Pastor, es tracta d'exemples típics de cavitats tectòniques totes les obertes en aquest sector.

Bibliografia: (7) (8) (9) (15) (25) (41) (55).

Dades: J. Ferreres - F. Cardona - x. Delgado - J. García.

Observacions: L'avenc de la Miloquera petita fins fa poc temps era una cavitat independent, pero en establir la seva comunicació amb la Miloquera Gran, s'ha de tractar com una part integrant d'aquesta i no com una cavitat separada, pel que desapereix el seu nom de I'índex de cavitats.

Les diferents entrades de l'avenc de la Miloquera Gran, antigament foren denominades com Pou del Pastoret, Pou del Ossos i Pou del Sireret; per aquesta raó repetim el que ja hem dit més amunt.


 

AVENC DE SANT JOSEP o AVENC DE LA FlGUERA
Municipi: Marçà.
Teneny: Dolomies.
Espeleometría: Profunditat -29 m. Recorregut 49 m.
Situació: Obert sobre la mateixa fractura de la Miloquera Gran. al seu NE.

 

DESCRIPCIÓ:Un embut en el que hi creix una figuera representa l’entrada de l’avenc, al fons de la qual s'obre un petit forat que dóna pas a un primer ressalt de -4 m. seguit d'un segon de -6 m. i una rampa de pedres que porta a un petit pou curullat per aquestes.

Morfogènesi: Cavitat tectònica com la resta que s'obren en aquest sector. Blbliografia: (55).

Dades: J. Ferreres - F. Cardona - x. Delgado - J. García.

 


AVENC E.R.E.  nº. 2

 Municipi: Marçà.
Teneny: Dolomies.
Espeleometrita: Profunditat -4 m. Recorregut 10 m.
Situació: La petita entrada. amagada per la vegetació i entre blosc,  s'obre a 9 m. a l’E del cim del Turo de la Miloquera.  

Descripció i Morfogénesis: És una petita esquerda tectónica per la que es poden recórrer 10 m. entre blocs inestables. entre els que s'obre un pou impracticable per on surt un fort corrent d'aire.  


AVENC E. R. E. n.o 1

 Coordenades: Long. Oº 48'5. . Lat.  41º  O7’ 25 ‘’
Alçària s.n..m : 400 m.
Cartografia: Full I.G.C. nº 471 Mapa Ed.
MontbIanc: "CoIldejou-LIaveria-.
Terreny : Dolomies
Espeleometría: Profunditat -33 m
. Recorregut 92 m.
Situació: Obert a 20 m. al SW del cim del Turó de la Miloquera. .

  Descripció: La boca que és allargada de 3 m. per 0,4 m., permet baixar al primer pou de l’avenc, de -11 m. que té un replà. format per bIocs a -4 m. de l’exterior. Pel costat orientaI s'obre una galeria descendent entre blocs fins trobar un pas vertical de -4 m. que comunica amb una galeria descendent de 20 m. de longitud,- fins arribar a un pou impenetrable on s'han sondejat 8 metres més. :

Morfogènesi: A l’igual que la resta de cavitats catalogades en aquest sector, hem de classificar també aquest avenc com de formació purament tectònica.

 ' Bibliografla: (55). .

Dades: J. Ferreres - F. Cardona - x. Delgado - J. García.

--


 

AVENC DEL PASTOR

Municipi: Marçà
Coordenades : Long. Oº 48’ 10 ».
Lat 41º 22 ´´
Alçària s.n.m. 360 m.
Cartografía: Full I.G.C. nº 471. Mapa Ed. Montblanc: “Colldejou-Llaveria”
Terreny: Dolomies
Espeolometría: Profunditat 71 m. Recorregut 238 m.
Situació: Obert uns 70 m. a l’W de l’avenc de la Miloquera Gran i uns 400 m. del cim del turó. prop d’un corriol.

Descripció: La petita entrada. de 0.3 m. per 0,4 m. dóna pas a una galeria inclinada que després de 24 m. de recorregut es divideix en dues branques;  Una d'elles és una diaclasi amb molts blocs empotrats  que es pot  recórrer per espai de 45 m. L'altre conducte és format per un pou de -49 m. també estret i amb blocs enclastats entre les seves parets  tot formant replans  i falsos pisos.

Morfogènesi: La massa dolomítica ´que constitueix aquest turó on s'obren les cavitats que ara tracten, es troba fortament fracturat. degut al desplaçanent d'aqesta sobre la base on s'assenta, constituïda per materials més plàstics del Buntsandstein, pel que podem considerar aquestes cavitats de formació tectònica.

 


 

.....font dels tres batlles

 

foto J.M. Piqué

LA FONT DELS TRES BATLLES: es és un paratge natural, preciós per la seva vegetació i la seva fauna, on es pot gaudir de la naturalesa.

Es diu que fa molts anys els batlles dels municipis limitadors de: Tivissa, Marçà i Colldejou,  es reunien a l'indret per discutir els temes polítics dels seus respectius pobles .

La Font dels Tres Batlles està situada a l'extrem est del terme i té una font, una taula amb bancs que daten del segle XII ( any 1148 ), i una pedra plana on hi ha escrit un fragment amb el nom d' algun personatge, escrita a l'agost de l'any 1881. Actualment la Font dels Tres Batlles és un lloc idoni per fer passejades i excursions, amb permís del propietari.

TEMPS I RECORREGUT: EIs aventurers intrèpids que  vulguin arribar a visitar el meravellós paratge han de saber que hi ha quatre quilómetres de camí des del poble, tres quilómetres són de carretera. El recorregut es pot fer en aproximadament una hora i quart. El recorregut fins a la Font dels Tres Batlles també es pot fer en BTT.

Per arribar a la Font deIs Tres Batlles, agafant la carretera de La Torre de Fontaubella anirem fins al camí del Mas de Magriñà, quan arribem a dins al mas demanarem al propietari que ens obri el portal que tanca el camí,  després continuarem tot el camí fins arribar a la Font deIs Tres Batlles on trobarem un indicador que ens senyala la Font deIs Tres Batlles i el camí de Ricorp.

 


.....l'estret de catà 

L' Estret de Catà és un paratge natural situat en un barranc,  a la partença de la Burguera,  per on brolla aigua la major part de l'any.  Antigament a 1 'Estret de Catà hi havia horta,  avui dia ja  abandonada,  i encara es poden veure restes de basses i casetes dels horts.

L 'Estret de Catà està situat a l'est del terme ~ al costat de la Roca del Corb. Actualment l'Estret de Catà té un encant únic i és un lloc digne de fer- hi una visita, una excursió o una passejada.

Es recomana portar aigua , per si no raja la font,  ja que fins la Pallissa no n'hi ha cap més .

TEMPS I RECORREGUT: EIs aventurers que vulguin fer una visita a 1 'Estret de Catà han de saber que hi ha entre quatre i cinc quilómetres aproximadament des del poble,  una part del recorregut és carretera.  Aquesta distància es pot recorrer en aproximadament una hora i mitja de temps.

Per arribar- hi anirem per la carretera de la Torre de Fontaubella  fins arribar al camí de les Obagues (abans d ' arribar al camí de la Pallissa),  des d'allí anirem fins al pont pavimentat que travessa el riu,  allí trobarem el cartell que ens indicarà  quin camí hem de seguir fins arribar a 1 'Estret de Catà.


 .....La Mola


 

Des de MARÇÀ, es pot fer també la pujada a la Mola.

La Mola de Colldejou és una muntanya força singular situada a la part sud, sud-oest del Baix Camp delimitant amb la comarca del Priorat i que forma part del bloc muntanyós de les serres de Tivissa-Vandellòs, la Muntanya Blanca, Montalt, Llaberia i la Mola. Aquests conjunt de serres i muntanyes integren, juntament amb  el massís de Cardó, el corredor biològic que connecta els grans espais naturals dels Ports i les Muntanyes de Prades. La Mola de Colldejou és una   muntanya de dimensions reduïdes, però amb un relleu força ben definit coronat amb una faixa rocallosa, la qual cosa li dona una originalitat paisatgística molt notable i reconeguda. De fet és una de les muntanyes més emblemàtiques del sud de Catalunya. La seva silueta inconfusible es pot albirar des de bona part del Camp de Tarragona. Dos petits i acollidors pobles es troben a banda i banda de la muntanya. La Torre de Fontaubella a l'obaga i Colldejou a la solana.

Sens dubte, aquesta muntanya al llarg dels anys ha estat una de les destinacions predilectes del món excursionista, atès el seu fàcil i ràpid accés  i per les expectatives i avistaments de territori que ofereix a l'excursionista. De fet, diversos grups i associacions excursionistes d'arreu de Catalunya s'han fundat dalt de La Mola.

Hi ha diversos senders que accedeixen a dalt del seu cim, que té una altitud culminal de 914 metres. El més fàcil i ràpid s'inicia pel coll del Guix situat a la vessant de Colldejou. Des del terme municipal d'aquesta població, arrecerada al peu de la Mola, també surt un sendero anomenat dels Ferginalets que enllaça amb un altre sender que ascendeix al cim.  Des de la vessant obaga del Priorat -Torre de Fontaubella- hi ha dos senders més que arriben dalt de la carena. Un anomenat camí de la Cova, nom que fa referència a una cavorca situada a l'esquerra del camí i la qual travessa perpendicularment la muntanya; l'altra sortida d'aquesta cova dona lloc a un balcó natural situat just sobre de Colldejou, des del qual se pot albirar una bona miranda amb la mar Mediterrània com a teló de fons. El cim de La Mola és un gran llom que agafa forma d'una gran planícia des de la qual se poden albirar diversitat de paisatges i espectaculars panoràmiques de les comarques tarragonines

..

    

.....La MOLA de COLLDEJOU
- --

 

Estación de Pradell - Mola de Colldejou - Estación Marçà-Falset
- --

http://www.lamussara.net/p341106.htm
http://www.madteam.net/rutas/excursionismo/0.269.MoladeColldejou921
http://www.feec.org/usuaris/fitxes/fitxa.php?fitxa=216


.....la pallissa

 La Pallissa és una zona d'esplai situada no molt lluny del poble de Marçà. La Pallissa és un rogle de riu on hi ha un embassament natural de roca vermella i un pont des d' on hom es pot llençar quan hi ha aigua.

La Pallissa és un lloc idoni per anar a fer-hi una berenada i una capbussada a l'estiu quan encara hi ha aigua de les pluges de 1 'hiven.
Des de la Pallissa es pot contemplar bona part de la partença " Les Burgueres " , la Roca del Corb i molts d' altres indrets.

La Pallissa compta amb dos fonts de les quals brolla un aigua fresca i clara, són la Font de la Paula i la Font de la Parigüela
Des de la Pallissa es recull l'aigua amb la que es rega 1'horta anomenada la Plana de Baix, continua passant per Capçanes i mor a l'embassament de Guiamets.

 

TEMPS I RECORREGUT: El recorregut des del poble fins a la Pallissa és bastant curt i es pot realitzar en aproximadament mitja hora de temps.

Per arribar al fabulós indret agafarem la carretera que va fins a la Torre de Fontaubella i anirem fins al camí de les Codines per on baixarem avall i seguirem el camí fins arribar a una baixada pavimentada per on baixarem, i seguirem el camí fins arribar a la Pallissa.

També es pot passar pel camí de les obagues fins arribar al pont pavimentat , des d' allí agafarem el camí que va vorejant el riu fins arribar a la Pallissa, aquest recorregut és una mica més llarg.  


.....el camí de ricorb

EL CAMÍ DE RICORD:Se surt de Marçà per la carretera que va en direcció al poble de la Torre de Fontaubella, s'entra, a mà dreta pel camí carreter de les Brugueres (passada una petita rasant de la carretera i una bassa amb una construcció esfonsada al costat). Es creua el barranc de Marçà  i, en la primera cruïlla de camins, es va cap a l'esquerra, fins travessar el petit barranc dels Calassos fins a arribar a una pista forestal que el talla. A partir d'aquí es puja fins vorejar vers la dreta una petita muntanya anomenada la Gribereta.

A continuació el camí planeja fins trobar el barranc de la Font Dels Tres Batlles, que travessa. A partir d'aquí es puja fent revolts pel lloc anomenat el Mal Pas fins arribar a una altura d'uns 500 m d'altitud, on finalitza el terme municipal de Marçà (esta marcat ).

A partir d'aquest lloc, on hi ha una miranda que permet veure una gran panoràmica dels voltants, i entre altres punts, la tossa del Mal Pas i una altura anomenada Castellnegral, el camí va planejant vers la dreta per una zona d'aiguamolls anomenada la Font Jordana, fins arribar a un mirador que ens dóna l'entrada a la vall de Ricorb.

En el darrer tram de camí, es va baixant suaument vorejant dos barranquets per antigues terres de conreu, endinsant-se per la vall fins arribar a un mas anomenat Mas d'en Cosme, que té una vista molt ensisadora de la vall i de les roques de Llabería.

Al voltant del mas hi ha antigues hortes i mines d'aigua que servien per poder conrear la Idita vall, els productes de la qual es transportaven amb sàrria damunt d'animals pel camí recuperat.

L'antic camí de ferradura de Ricorb ha estat recuperat per a Marçà el dia 7 de Novembre del 2002

 

 .....A QUATRE PASSES DE MARÇÀ

 LO PRIORAT  des de l'aire
- --

BAIX CAMP  des de l'aire
- --

 

 

LES RUÏNES DE LA CARTOIXA d'SCALA DEI: La primera castoixa de la Península Ibèrica, cor de la comarca del Priorat
EL MONTSANT: Una de les muntanyes més impressionants del sud de Catalunya, carregada de llegendes i misteris.
CIUTATS IMPORTANTS: Reus, Tarragona
EL RIU EBRE
DELTA DE l'EBRE, PORTS DE TORTOSA-BESEIT
CASTELL d'ESCORNALBOU

....SCALA DEI

CASTELL d'ESCORNALBOU

MONESTIR DE POBLET

El monestir de Poblet és la joia de l'art medieval cistercenc i tomba dels reis-comtes de l'antiga corona d'Aragó i Catalunya; l'entorn natural, el Bosc de Poblet, és un dels més ben conservats de les comarques tarragonines.»

 

.....A QUATRE PASSES DE MARÇÀ

 

 

TODO SE ANDARÁ
Caminar y subir montañas

José Luis Ordovás:
És un "Caminant " tal i con ell es defineix. J.L. Ordovás té un blog on mostra excursions molt interessants i totes il.lustrades amb unes fotos molt bones. Aquí teniu una petita mostra...

   ITINERARI: MARÇÀ La carrerada de les Taules, el Grau i Ricorb

Riera de Marçà - Carrerada de les Taules - Caseta de la Vall - Cova de la Desenrocada - Cresta del Gall - El Grau - El pas de les Cabres - Mas del Cosme - El Mal Pas - L'Horta - Carretera TV-3001 - Riera de Marçà.
. .


fotos de J.L. Ordovás

 Altres excursions que ens proposa Ordovás per Montalt, Llaberia i Mola de Colldejou (Tarragona):

- Pratdip - Colldejou por las crestas de la Seda y vuelta por el antiguo camino de Pratdip
- A Llaberia por la ruta del Carrasclet y vuelta por el camino viejo de Tivissa
- Las crestas de la Seda y el portell de les Canals
- El Montalt (754 m) por la canal del Plom y vuelta por el camino de la Mafla
- Circunvalación de la Mola de Coldejou por la canal Fosca
- PRIORAT 1998  a vol d'ocell

-   UN PAIS EN LA MOCHILA EL PRIORAT

............. DESCOBRIR L'ENTORN NATURAL DEL PRIORAT

 

ALLOTJAMENT
Cal Molí Barceló .              
telf.: 977 830515 - 677 725342
calmolibarcelo@terra.es    

Residència-Casa de Pagès Ca la Viola:........... telf.:    977 17 82 88
BAR - RESTAURANT
Restaurante La Plaça:   telf.: 977 17 80 02
Llesqueria-Museo La Mil·loquera:  telf.: 977 17 81 50
Bar La Sènia:  telf.: 977 17 80 03
TRANSPORT
TAXI FERRAN:    telf.:  619 022 994 - 605 115  521         www.taxipriorat.com
Transport 9 places, Visites Concertades Cellers, Excursion pel Priorat,  Port Aeroport Estació AVE

   SigPac  M.A.P.A.


 

 

 


  Proleg     Marçà     l'Ajuntament     Historia   ►Carrasclet     Excursions     Fira     l'Esglesia    Fotos    ►Museu    Participa   Introduccions         ►Tortuga          ►Imatges   Privat     ►100 Anys Sindicat   Blogger MarçàNews    La Miloquera   |   Altres Web de Marçà

   
David Porcel Muñoz  © 1997        marsapm@yahoo.es       

 

per a veure les animacions i les panoràmiques necessites instal·lar els plugins de FLASH,  QUICKTIME, i JAVA    ( optimizar la configuració de pantalla a 1024x768 )

  .......                        

 - Licencia de Creative Commons  Este obra cuyo autor es David Porcel Muñoz está bajo una licencia de Reconocimiento-NoComercial 4.0 Internacional de Creative Commons. Creado a partir de la obra en http://www.davidporcel.com/marsa.html.

V: 01-01-13